Bouwplaats: Koning Albert I-laan 43, Blankenberge

Omvang: 56 appartementen + 6 woningen + 51 garageboxen

Aanvang: 2018

Beëindiging: 2020

Meer info: www.villakarmel.be