Missie

Het overkoepelen, op elkaar afstemmen en bijsturen van de dochtervennootschappen die bij het uitvoeren van hun gespecialiseerde activiteiten beroep kunnen doen op de ondersteunende diensten en zich daardoor kunnen concentreren op hun core business.

Visie

VT-Invest realiseert haar missie door een selectieve investering in kennis en kwaliteit, en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Het samenbrengen van diverse disciplines vertaalt zich in efficiënte oplossingen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

VT-invest group bouwt volop mee aan morgen. Dat doen we door te investeren in onze medewerkers en onze werkomgeving. Duurzaam ondernemen is geen loos begrip. We focussen op menselijk kapitaal en doordacht energieverbruik zodat we efficiënt, bewust en met respect voor mens en milieu kunnen inspelen op de behoeftes van vandaag en morgen.
Economische meerwaarde

Onze organisatie zet zich iedere dag in om meerwaarde te creëren door het verlenen van diensten die de maatschappij vooruithelpen. Of het nu gaat om het oprichten van een nieuwe thuis, of een publiek gebouw: telkens bouwen wij letterlijk en figuurlijk mee aan de wereld van morgen.
Oog voor mensen

Onze medewerkers vormen de basis van onze organisatie. We houden hen graag gezond en gemotiveerd met opleidingen en trainingen, een doordacht investeringsbeleid en ingrepen met het oog op verminderde fysieke belasting en een goede work/life balans. Wij staan voor eerlijk en transparant zakendoen, en steunen graag lokaal verenigingsleven.
Blik op de omgeving

VT-invest group zet structurele en consequente stappen richting milieuvriendelijk ondernemen. Fossiele brandstoffen worden bewust geweerd in eigen projectbouw en ons machinepark en patrimonium wordt voortdurend vernieuwd met de nieuwste technieken en meest energiezuinige machines. Circulair gebruik van bouwstoffen, afvalreductie en doorgedreven recyclage zit in ons bouwproces ingebakken. Zo sparen we niet alleen het milieu maar ook onze kosten, wat ons in staat stelt om de scherpste voorwaarden aan te bieden.