Missie

Het overkoepelen, op elkaar afstemmen en bijsturen van de dochtervennootschappen die bij het uitvoeren van hun gespecialiseerde activiteiten beroep kunnen doen op de ondersteunende diensten en zich daardoor kunnen concentreren op hun core business.

Visie

VT-Invest realiseert haar missie door een selectieve investering in kennis en kwaliteit, en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Het samenbrengen van diverse disciplines vertaalt zich in efficiënte oplossingen.